Importer pobiera pliki z lokacji nowych mediów:

W zależności od lokacji plik zostanie dodany do repozytorium do odpowiedniego działu.


Wymagania dla plików:
źródło pliku kodek rozszerzenie jakość max nazwa pliku
Sygnały dnia, Salon polityczny, sniadanie w Trójce h264 mp4 full hd 1GB -yyyyMMddHHmm_imię_nazwisko.mp4
-Imię i nazwisko oddzielone znakiem „_”
-z polskimi znakami, jeżeli występują.
-nazwiska dwuczłonowe oddzielone myślnikiem.
-brak znaków specjalnych: spacja , ! @ # $ % ^ & * ( ) < > ~ + = \ / ; ` ?
-jeżeli masz wątpliwości skorzystaj z kreatora nazw plików

-przykład poprawnych nazw:
201907090715_Małgorzata_Kidawa-Błońska.mp4
201907090715_Jarosław_Gowin.mp4
Portal h264 mp4 720p hd 1GB -brak znaków specjalnych: spacja , ! @ # $ % ^ & * ( ) < > ~ + = \ / ; ` ?
Możliwe przyczyny nieimportowania pliku:
Błąd Przyczyna Co zrobić Uwagi
Brak pliku w kolejce Nieodpowiedni format video Eksport materiału do formatu mp4 Importer obsługuje tylko mp4
Brak pliku w kolejce pomimo poprawnej nazwy Plik o tej samej nazwie został zaimportowany w bieżącym dniu, lub został zaindeksowany ze statusem "ERROR" Sprawdzić w repozytorium i na stronie importera

Jeżeli plik ma starus "ERROR" należy mienić nazwę i spróbować ponownie
Wymagania odnośnie nazwy powyżej
Plik w kolejce jako „ERROR” Błąd aplikacji, zbyt duży rozmiar lub błędna nazwa jeżeli plik jest zgodny z wymaganiami a występuje błąd, Skontaktuj się z portal.it@polskieradio.pl -
Plik ma status „processing” od dłuższego czasu Wideo może mieć zbyt duży rozmiar lub plik został dodany do repozytorium, ale jego status nie został uaktualniony Sprawdź czy plik nie został zaimportowany, jeśli nie skontaktuj się z portal.it@polskieradio.pl -
Cykle importera: